Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Ingen ska skada sig på jobbet

afa försäkringar som har hand om de kollektiva fösäringarna hade ett seminarie kring att just diskutera vad görs och vad kan vi göra mer för att minska eller till och med ha nollvision för skador på jobbet.

Petra Einarsson VD Sandvik MT och Pierre Olofsson VD Skanska var rörande överens om att det jobbas mycket med detta och det är en smärtsam process när något allvarligt händer.

Marie Nilsson Vice Ordförande IF Metall hade också den uppfattningen, men att belastningsskador måste jobbas bort mer aktivt genom att ex. korta cykler, beläggning och monotona jobb försvinner. Även stress har ökat markant inom industrin.

afa ville dock visa på ett hjälpmedel som många företag i olika branscher använder sig av IA.

IA - Informationssystem om Arbetsmiljö

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Systemet är kostnadsfritt för försäkrade företag.
Jag hoppas att företag och fackföreningar nu får ännu mer möjligheter att minska arbetsskador på jobbet. Alla har ett ansvar och nu har vi systemet.

Konsten att attrahera till Industri och teknik

Industrin har svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Sandvikens VD Olof Faxander sa under Dagens Industris seminarie att Sandviken klarar sig, men kanske inte Sverige. Det vill säga att dom kan rekrytera i andra länder där kompetensen finns. Visserligen har dom Tekniksprånget, men ser ett större ointresse från unga att utbilda sig inom industri och teknikområdet.

Anders Ferbe Förbundsordförande IF Metall menar att fack och arbetsgivare får ta allt för stort ansvar för något som samhället borde rent strukturellt ändra. Vi lever kvar i 60 och 70-talets tänk om teknik och industri. Vi har Teknikcollege och samverkar mycket, men det måste till större förändringar.

Rektor Stefan Bengtsson Malmö högskola, hade en idé som faktiskt föll i god jord. att redan på lärarutbildningarna integrera teknik och industri för att lyfta upp medvetenheten och hjälpa framtidens pedagoger att förklara och informera kring industrins utveckling och möjligheter.

Anders Ferbe sa så att industrin måste lämna det osunda LEAN-tänket och sluta stycka upp jobb och utarma dom. Det är dags att göra industrin attraktiv genom att ge arbetstagare mer ansvar och möjligheter att arbeta hållbart till sin pension.

Bra diskussioner med konkreta förslag till åtgärder på Dagens Industri seminariet i Almedalen

Anpassa arbetsrätten till verkligheten

LO-TCO Rättsskydd belyser en problematik som genomsyrat Sverige under en lång tid, men mer märkbart kanske efter krisen 2008. Lavaldomen blev också ett bakslag för arbetarrörelsen som skickade Sverige i en nedåtgående spiral vad gäller Schyssta villkor som är vad den "svenska modellen" handlar om.

Skickar med deras förslag för att komma till rätta med detta.
"Som jurister på LO-TCO Rättsskydd märker vi av hur det blivit allt tuffare på svensk arbetsmarknad. Osäkrare anställningar, en ökad användning av bemanningsföretag, förekomsten av utländska företag efter EU-inträdet, teknikutvecklingen sammankopplad med integritetsfrågorna är alla exempel på en förändrad arbetsmarknad och i förlängningen en arbetsrätt som står inför nya utmaningar och behöver reformeras.
Grundat på våra juridiska erfarenheter presenteras några utgångspunkter för ett tryggare arbetsliv."
  1. Stoppa missbruket av visstidsanställningar
  2. Förbjud inhyrning av arbetskraft när det finns ett permanent arbetskraftsbehov
  3. Inför en lag som skyddar arbetstagarnas integritet
  4. Ge facket möjlighet att lägga tolkningsföreträde vid integritetskränkande kontrollåtgärder
  5. Skydda arbetstagare som kommer hit från icke- EU-länder
  6. Förändra lex Laval så att det alltid går att kräva svenska kollektivavtal
  7. Ställ krav på anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling
 Det är dags att agera så inte osund arbetsmarknad konkurrerar ut den sunda. Ta ansvar för era medlemmar som värnar om den svenska modellen, Svenskt näringsliv.

Bemanningsbranschen ett måste inom industrin

Lyssnade på en paneldebatt i Almedalen där IKEM bjudit in bemanningsbranschens företrädare tillsammans med fack och företagare. En bra och intressant vinkling var att de först fick tala om något "motsats" förhållande till bemanningsbranschen mot vad dom officiellt går ut med.

Fack skulle säga något positivt och företagarna något negativt.
Det som slog mig var att lojalitet mot kundföretaget är en fara och att det dränerar kompetens, enligt företagarna. När då Anders Ferbe Förbundsordförande IF Metall just pekar på kompetensutveckling av företag som ett konkurrens argument så fortsätter företag att anamma inhyrning som ett lov och pris.

Det blev generellt en bra diskussion oavsett vad vi tycker om bemanningsbranschen och i slutet av paneldebatten verkade alla överens om att mer dialog och diskussioner behövs mellan parterna för att missbruk av inhyrda som ex. långa kontrakt (5år på samma företag) inget ansvar vid rehabilitering och att många var inhyrda vid kundföretag och inte tillsvidare, måste ses över. Väntar med spänning på detta då IF Metall som Anders Ferbe sa måste annars verka för en åtstramning. Kanske en Almedalen kan bli en vändpunkt kring detta.

Det var kändes även bra att Anders Ferbe tog upp företaget Scania (själv anställd där) och fackliga som föregångare med sitt nya avtal kring inhyrda.

Almedalen en möjlighet

Har fått möjlighet att åka till Almedalen i år. Att få diskutera och bli informerad av beslutsfattare, näringsliv, ideologer, forskare och många andra är en möjlighet. En smältdegel för samhällsintresserade.

IF Metall Östra Småland är aktiva när det gäller att bedriva aktiviteter för att påverka medlemmarnas vardag. På arbetsplatsen men också i samhället. Ledorden från historien 8h arbete, 8h fritid 8h vila betyder att vi måste aktivt påverka samhället och arbetsplatsen för att få det hela att fungera. Almedalen är ett sätt att få information och kunna påverka.

IF Metall anordnar:
Frukostsamtal på Café Gula huset, Tranhusgatan 2, kring Jobb, solidaritet i praktiken, bättre villkor i en global textilproduktion, TTIP.

Vid lunch är det Ljusgården Hamnplan 5 som gäller där det samtalas om flyktingar en tillgång för industrin, verktyg för matchning inom industrin och ny resurssnål industri.

Komplett pdf från IF Metall hittar du HÄR

Mingellistan från Makthavare: Mingellistan

Följ mig gärna på Facebooksidan: Facebook