Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

En växellåda på 60minuter

Gitarr där basen är utskriven av 3D skrivare. Den har rörliga kugghjul utan någon montering, bara utskriven av en 3D skrivare.

Kan det bli möjligt att tillverka en växellåda på 60minuter och kan det påverka vår arbetsmarknad, frågar jag mig då.

Att 3D skrivare har blivit populärt både inom industri och som en hobbygrej för entusiasten. Men kan 3D skrivare ersätta produktionspersonal och hur kan arbetsmarknaden hantera denna omställning. En sak är säker, Sverige ligger lite efter kring forskning men framförallt i att utnyttja tekniken i den dagliga produktionen.

Jag pratade med Evald Ottosson på Protech, som brinner kring frågor rörande 3D skrivare. Min fråga är då om industriarbetare idag kommer att bli utmanövrerade eller om företag kommer att utbilda och ta vara på kompetensen. Kommer företag vakna eller blir dom omsprungna av andra länders industri?

Ska bli spännande att se utvecklingen kring 3D skrivare och vårat förhållningssätt.

Är det möjligt?Ett bra seminarie där företrädare för industrin visade på vilka möjligheter som finns och kommer att finnas i framtiden.

En resurskrävande industri som textilbranschen kan se en positiv utveckling genom utnyttja pappersmassa (förenklat) och göra textiler av dessa fibrer istället för bomull som kräver mycket resurser.

Eller utnyttja alger i reningsverk istället för resurskrävande bakterier där reningsverk tvingas pumpa in syre för att det ska fungera. Eller uppbyggnad av alger hjälper solcellsutvecklingen.

En pratade om de mobila möjligheterna och dataitvinning för att göra livet enklare. Jag samtalade lite efteråt kring integritet och oönskad åtkomst till personlig data. Men vi var överens om att användarna måste bli mer medvetna än att begränsa möjligheterna. Den mobila utvecklingen har gått väldigt fort (se bild)

Sist men inte minst var en som komm från en industri som byggde trähus. Naturligtvis handlade allt om hur de tvingades effektivisera och göra ändringar för att kunna sälja bättre. Men en sak fastnade jag för och verkar lovande att företag börjar tänka mer på att INTE vinstmaximera.

Som han sa att om det ska bli möjligt att kunna tillsammans producera och vara effektiva kan inte alla företag tänka på att maximera SIN vinst.

Hittills är jag imponerad av Industridagen 2015.

Industridagen - en vändpunkt?


"Teknik som radikalt förändrar industrin" ett seminarie på Industridagen som jag ska delta i. Jag frågar mig också kring kompetensen för en industriarbetare idag. Vilka krav finns idag för att arbeta inom industrin och vilka krav kommer det finnas i framtiden. 

Idag ser jag olika linjer. En som uppmuntrar till utveckling av arbetarnas kompetens och kunnighet, men också tyvärr en linje som delar upp arbetsuppgifter till sekundnivåer där människans vilja att utvecklas får stå tillbaka för företagens kvartalsvinster ska kunna maximeras.

Hur tänker företagen kring detta. Det måste vara ett ohållbart koncept att slita ut människor och samhällsekonomiskt destruktivt beteende.

Så låt oss blicka framåt mot en framtid där människors vilja att arbeta och utvecklas får gå hand i hand med företagens vilja att överleva och växa. Helt enkelt mål och medel.

Kortslutning i TCO?

De så kallade opolitiska organisationerna, är dom verkligen opolitiska?

När TCO (Tjänstemännens CentralOrganisation) utnämner Fredrik Reinfeldt som "hedersambassadör" för den svenska partsmodellen måste dom glömt allt Reinfeldt gjort, eller tyckt om borgarnas politik som försvagat arbetarna gentemot näringslivet.

"Hans regering införde en reform med visstidsanställningar, som uppenbart missbrukades grovt, och som till med TCO ansåg bröt mot EU:s direktiv.

Reinfeldts regering införde Lex Laval vilket, åtminstone enligt de fackliga organisationerna själva, gjorde det ännu svårare för dem att hävda svenska villkor på svensk arbetsmarknaden. Det gick så långt att LO och TCO tillsammans lämnade in en upprörd anmälan till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, som i sin tur menade att reformen kränkte strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten.

Reinfeldts regering såg aktivt till att en halv miljon löntagare lämnade arbetslöshetsförsäkringen; denna hörnsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Varje år har TCO hårt drivit kravet på höjt tak i försäkringen och varje år har man bittert tvingats konstatera att regeringen vänt löntagarna ryggen.

Så sent som under måndagen rapporterade A-kassornas samarbetsorganisation att färre än var tionde arbetslös får 80 procent i ersättning av sin tidigare inkomst.

Reinfeldts regering drev dessutom igenom en politik där nästan 90 000 långtidssjukskrivna brutalt utförsäkrades. Svårt sjuka tvingades till arbetsförmedlingen. Samtidigt blev arbetsmarknadsåtgärden Fas3 – detta hemska namn på en eländig åtgärd – Sveriges största arbetsgivare.

Reinfeldts regering gjorde allt detta med syftet att öka löneskillnaderna och införa fler lågbetalda jobb. Politiken syftade till att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och löntagarnas nackdel.

Man kan föreställa sig att Reinfeldt, som den högerledare han var, är nöjd med vad han gjort. Men resultatet kan han knappast vara särskilt stolt över.

Under hans år i regeringsställning rakade arbetslösheten i höjden. Den var betydligt högre när Reinfeldt avgick än när han tillträdde.

Framför allt steg ungdomsarbetslösheten dramatiskt liksom långtidsarbetslösheten. Otryggheten på arbetsmarknaden växte och ojämlikheten i samhället ökade.

När Eva Nordmark därför, som tack för denna politik, delar ut en uppburen ambassadörspost till den huvudansvarige kan det knappast ha varit i hennes egen organisations intresse.

Snarare ger det intrycket att en tillfällig kortslutning inträffat hos hjärntrusten på TCO:s normalt sett kompetenta kansli." //Peter Akinder Oskarshamns Nyheterna

Det är tråkigt att en fackligorganisation ger ett sådant högt betyg till dom som gjort det svårare för fack och anställda. Men jag är inte förvånad att det var just TCO, tyvärr.

Media: ON
Blogg: DO, Göran, Sossenomen, VP


Vad hade du önskat dig i julklapp?

Många barn (även vuxna för den delen) ser fram mot julens högtid med en spänning och förväntan. Vem vet vad som kan gömma sig i paketen under granen. Men många barn kommer att märka att tomten inte har den ekonomin som han hade förut.

Mammor och pappor har blivit utförsäkrade från A-kassan och sjukförsäkringen, allt för borgarnas rop på ökad tillgänglighet på arbetskraft skulle kunna sänka lönerna. Där näringslivets agenda är prioriterat.

Vi hade en lösning, vi hade en riktig god julklapp med höjd A-kassa, bättre sjukförsäkring och investeringar men detta valde borgarna att bokstavligt talat offra och ge ett främlingsfientligt parti mer makt än dom borde få.

Så med detta vill jag dela med mig av ett nyårslöfte inför 2015 som med facit i hand hur partier behandlar sjuka, arbetslösa, unga och pensionärer, inte borde vara så svårt att hålla.

God Jul och Gott Nytt År